Esportscommunity.nl – ons en jouw auteursrecht

Auteursrecht, waaronder tevens bedoeld andere intellectuele eigendomsrechten, zijn uiteraard belangrijk. Om daarover geen misverstanden te laten bestaan informeren we je op deze pagina over jouw en ons auteursrecht en de auteursrechten van derden.

Ons auteursrecht en onze intellectuele eigendomsrechten

Op alle uitingen op deze website en bijbehorende social media-kanalen rusten ons auteursrecht en onze intellectuele eigendomsrechten. Voor de leesbaarheid spreken wij verder uitsluitend over auteursrechten. Dit betekent dat wij alle rechten expliciet voorbehouden. Houder van deze rechten is:

EsportsCommunity, Meerkensloop 10, 5384WP te Heesch. Vragen over auteursrecht kun je per e-mail aan ons stellen. Om jou alvast op weg te helpen zetten we hierna wat zaken op een rij.

Uitzonderingen auteursrechten EsportsCommunity

Er is een aantal zaken waarvan het copyright niet bij EsportsCommunity.nl berust. Dit betreft de volgende uitingen:

  • Afbeeldingen, tenzij ons copyright in of bij de afbeelding is opgenomen;
  • Audio-, videoregistraties en playlists, zoals ‘kanalen’ en/of live streams op bijvoorbeeld YouTube of Twitch, tenzij het originele filmpje is geüpload op het account van EsportsCommunity.nl en/of het copyright door mededeling in de begeleidende tekst aan EsportsCommunity.nl is toegewezen;

Toestemming gebruik content met auteursrecht

We zijn een fansite, dus willen we onze berichten graag delen onder fans. Als jij daarbij wilt helpen, graag. Je mag de content waarvan de auteursrechten bij ons rusten onder voorwaarden gebruiken. We zetten de voorwaarden hierna op een rij:

  • Ten behoeve van jouw eigen nieuwssites mag je de content waar ons auteursrecht op rust gebruiken als je niet meer dan de kop en een inleiding (van ± 50 woorden) op jouw site plaatst. Daarnaast is in dat geval de voorwaarde dat je een vermelding naar onze site + link plaatst.
  • Ten behoeve van jouw social media mag je onze berichten delen, liken, van commentaar voorzien en retweeten zoveel je wilt. Je mag echter niet de inhoud van onze berichten overnemen en het hele bericht via een ander account dan het onze delen.
  • Wil je geld verdienen met onze content? Leuk, wij ook. We zijn dan ook altijd in voor een samenwerking. Daar kun je hier meer over lezen.

Als je twijfelt of we iets wel of niet toestaan kun je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Wees gerust, we bijten niet.

Als we toch merken dat je in strijd met ons copyright handelt zullen we je eerst vriendelijk informeren over het misverstand en een voorstel doen om de zaak op te lossen (dat betekent in de praktijk de betreffende content weghalen of een vergoeding betalen). Als dat niet tot resultaat leidt behouden we ons het recht voor om nadere stappen te ondernemen. Dit willen we uiteraard liever voorkomen en doen we alleen als het niet anders kan.

Heb jij input voor onze website

Uiteraard mag je altijd inzendingen toesturen voor gebruik op onze website en/of social media. Uiteraard respecteren we eventuele embargo’s, vertrouwelijkheid en discrectie. Hoe wij jouw inbreng juridisch zien kun je in onze algemene voorwaarden lezen. Als je ons inbreng toezendt accepteer je deze bepalingen.

Jouw auteursrechten

We zijn uiteraard zorgvuldig als wij de informatie op onze website en/of social media samenstellen en/of onderhouden. Wij proberen dan ook altijd gebruik te maken van rechtenvrij materiaal of eigen materiaal in te zetten.

Ondanks die maatregelen kun je het gevoel hebben dat wij content hebben geplaatst die inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is. Als dit zo is kun je een verzoek indienen om deze informatie van onze uitingen te verwijderen. Neem in dat geval even contact met ons op.